Bài dịch tiếng Anh lớp 12, bài 4 (School Education System)

Bài 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM  Hệ thống giáo dục

 

         Việc đi học là bắt buộc cho tất cả trẻ con Anh từ 5 đến 16 tuổi. Năm học ở nước Anh kéo dài từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 7 và được chia thành 3 học kỳ. Học kỳ mùa thu là từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 12. Học kỳ mùa xuân là từ đầu tháng giêng đến giữa tháng 3 và học kỳ mùa hè từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7. Mỗi học kỳ được ngăn cách bằng một kỳ nghỉ một tuần được gọi là giữa học kỳ, thường là vào cuối tháng 10, giữa tháng giêng và cuối tháng 5.

         Có hai hệ thống trường song song ở nước Anh. Hệ thống thứ nhất là trường công, trường này miễn phí cho tất cả học sinh và được chi trả bởi nhà nước. Loại thứ hai là trường dân lập, phải trả tiền khi học. Trường công giáo dục 93% học sinh ở nước Anh và có thể được chia ra thành hai cấp giáo dục: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học.

         Xem bảng bên dưới để có thêm thông tin về hệ thống giáo dục ở nước Anh

         Giáo trình quốc gia được đưa ra bởi chính phủ và phải thực hiện trong các trường công. Nó được tạo thành từ các môn: Tiếng Anh, Thiết kế và Công nghệ, Địa lý, Toán, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Khoa học, Mỹ thuật, Thể dục, Lịch sử và Ngoại ngữ. Tiếng Anh, Toán và Khoa học là những môn học chính bắt buộc trong các kỳ thi quốc gia khi kết thúc một giai đoạn giáo dục bắt buộc nhất định.