Bài dịch tiếng Anh lớp 12, bài 3 (Ways of Socialising)

 Bài 3: WAYS OF SOCIALISING  Các cách giao tiếp xã hội

 

         Để gây sự chú ý của một người để chúng ta có thể nói chuyện với người đó, chúng ta có thể sử dụng hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ. Chúng ta hãy cùng xem qua hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ trong tiếng Anh. Có lẽ cách phổ biến nhất để gây sự chú ý của một người là vẫy tay. Ví dụ, nếu chúng ta đang ở trong một bữa tiệc ồn ào và nhìn thấy một người bạn đi vào cửa cách chúng ta 20 mét, chúng ta có thể giơ tay và vẫy cô ta như là dấu hiệu chúng ta đã nhìn thấy cô ấy.

         Nhưng chúng ta có thể vẫy tay mạnh như thế nào trong tình huống như vầy? Giả sử bạn đang ở phi trường và nhìn thấy anh của bạn xuống máy bay bắt đầu đi về phía bạn. Nếu bạn quá phấn khởi, bạn có thể nhảy cẩng lên và vẫy tay thật mạnh để gây sự chú ý của anh ấy. Tình huống này là nơi những dấu hiệu giao tiếp phi ngôn ngữ rõ và lớn là phù hợp.

         Tuy nhiên, cũng có những tình huống xã hội nơi những dấu hiệu giao tiếp phi ngôn ngữ nhỏ hơn thì hợp lý hơn. Ví dụ, ở trong nhà hàng nếu chúng ta muốn gây sự chú ý của người phục vụ, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Chúng ta có thể đợi cho đến khi anh ấy đi ngang qua chúng ta, nhìn anh ấy và gật đầu nhẹ cho anh ấy biết chúng ta muốn anh ấy đến bàn của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể giơ tay nhẹ để thể hiện chúng ta đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta không huýt sáo hoặc vỗ tay để gây sự chú ý của một người. Đó được xem là mất lịch sự và thậm chí là thô lỗ.

         Trong hầu hết các tình huống xã hội nơi cho phép sự thân mật, một cái giơ tay nhanh và vẫy nhẹ là được. Ví dụ, nếu bạn đang đi ngang qua sân trường và nhìn thấy giáo viên đang đi gần về bạn thì một cái vẫy tay thân thiện để gây sự chú ý của thầy hoặc cô là phù hợp.

         Một khi bạn đã có sự chú ý của bạn mình, bạn không nên chỉ vào người hoặc vật bạn muốn cô ta nhìn. Cái gật đầu nhẹ là đủ. Chỉ vào một người thương được xem là thô lỗ. Tất nhiên cũng có những lúc chỉ vào một người là chấp nhận được, ví dụ như khi giáo viên muốn gây sự chú ý của một người trong lớp. Giáo viên thường chỉ vào học sinh và nói, “David, em có thể đọc câu kế tiếp được không?”. Chỉ vào người khác ở đây không phải là mất lịch sự; nó đơn giản chỉ là một cách để gây sự chú ý.