Bài dịch tiếng Anh lớp 11 bài 7 (World Population)

 Bài 7: DÂN SỐ THẾ GIỚI

 

         Dân số thế giới đang tăng lên ngày càng nhanh. Năm 10,000 trước công nguyên, có lẽ chỉ có 10 triệu người. Năm 1,000 sau công nguyên có 300 triệu người. Mất hết 1,750 năm cho dân số thế giới đạt đến 625 triệu người. Chỉ 100 năm sau, năm 1850 dân số đạt đến con số  1,300 triệu. Năm 1950, con số gần gấp đôi đạt đến 2,510 triệu. Năm 1985, chỉ 35 năm sau, có 4,760 triệu người. Năm 2000, dân số thế giới khoảng 6.6 tỉ người, và trước năm 2015 người ta cho rằng sẽ hơn 7 tỉ.

         Trái đất có đủ tài nguyên để cung cấp cho số lượng người này không? Các nhà khoa học khác nhau đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một số người cho rằng có đủ tài nguyên để cung cấp cho 8 tỉ người. Những người khác cho rằng chúng ta phải hạn chế sự tăng trưởng dân số bởi vì nguồn tài nguyên rất hạn chế. Chỉ 10% dất của trái đất có thể được sử dụng cho làm nông và 20% khác dùng cho chăn nuôi. Lượng dầu hỏa, sắt, bạc, vàng và các kim loại khác cũng hạn chế.

         Nghiên cứu chỉ ra rằng trung bình một người phụ nữ ở Thế giới thứ 3 (những nước chậm phát triển) có nhiều con hơn họ mong muốn. Trong số những người phụ nữ nghĩ rằng mình không có quá nhiều con, một nữa họ không muốn có con nữa. Tuy nhiên, dù hàng triệu phụ nữ muốn hạn chế kích thước gia đình, họ không biết cách an toàn để có ít con hơn. Những biện pháp hạn chế sinh con cho kế hoạch hóa gia đình thì không có để họ áp dụng. Đã đến lúc chính phủ và các tổ chức quốc tế làm một điều gì đó để giúp họ để sự tăng trưởng dân số có thể giảm thay vì tiếp tục tăng.