Chứng chỉ Cambridge Flyers do Đại học Cambridge cấp được 135 quốc gia trên thế giới công nhận. Để đạt được chứng chỉ Cambridge Flyers, học viên phải hoàn thành chương trình Anh ngữ Thiếu nhi dành cho lứa tuổi từ 6 đến 12 tuổi.