Yesterday - The Beatles

The Beatles(1960-1970) từng là ban nhạc rock thành lập tại Liverpool, nước Anh; họ đã rất thành công và trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Trong suốt những năm là ban nhạc nổi tiếng tầm cỡ thế giới, họ gồm có bốn thành viên chính thức là John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Yesterday" là một bài hát do The Beatles thu âm cho album Help! (1965). Theo Sách kỷ lục Guinness, "Yesterday" có các bản hát lại nhiều nhất hơn bất kỳ bài hát nào khác được viết từ trước đến nay.

Yesterday,
All my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they're here to stay,
Oh, I believe in yesterday.

Suddenly,
I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.

Why she had to go
I don't know, she wouldn't say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday,
Love was such an easy game to play,
Now I need a place to hide away,
Oh, I believe in yesterday.

Why she had to go
I don't know, she wouldn't say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday,
Love was such an easy game to play,
Now I need a place to hide away,
Oh, I believe in yesterday.

Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.